Ultraääni 1&2
16.-17.3.2022

Mitä silmät ei nää, sen UÄ ymmärtää! Ultraääni on tärkeä osa kliinikon työkalupakkia

Nämä Ultra-Mestareiden koulutukset ovat osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta ja ne koostuvat neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Ensimmäisiin päiviin voi osallistua ilman aiempaa ultraäänen käyttökokemusta. Toiseen koulutuskokonaisuuteen edellytyksenä on protokollan osatutkimusten osaaminen, esimerkiksi osallistuminen ensimmäisiin päiviin tai on muutoin omaksunut näiden osatutkimusten suorittamisen.
Osatutkimukset ovat: FAST, AAA, IVC, FATE, SLT kahden pisteen tekniikalla, keuhkon ultraääni.

Ennen osallistumista tulee perehtyämateriaaleihin  Ultra-Mestareiden nettisivuilla.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, ensihoitolääkärit, sisätautilääkärit, muut huonokuntoisia potilaita hoitavat lääkärit

Laatupäivystäjät voivat ilmoittautua kurssille Slackissa, muut yhteydenotto -lomakkeen kautta.

 

1&2 -päivien sisältö:

24.1.22:

  • Ultraäänen perusteet.
    Ultraäänen toimintaperiaate. POCUS vs spesialistin ultraääni. FAST. AAA. Sappirakko. Rakkoretentio ja Hydronefroosi. Ohutsuoliokluusio. Intrauteriininen raskaus. Alaraajalaskimotukos

25.1.22:

  • Keuhkot ja sydän
    Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE -protokollaa mukaillen. IVC nestetäytön arviossa. Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat
 

Kouluttajat

Ossi Hannula
Kouluttaja
Akuuttilääketieteen erikoislääkäri
Lääkärikouluttajan erityispätevyys

 

Juho Liukkonen
Kouluttaja
Akuuttilääketieteen erikoislääkäri